Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název 065 EX 01993/14-479 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 14. 2. 2019
Značka 065 EX 01993/14-479
Původce Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582, Jiří Petruň DS: 8sdg8ur, K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
Adresát Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582, Jiří Petruň DS: 8sdg8ur, K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_elektronicka_drazba_2014_-_okdrazby_10.1.2019_903.pdf (813,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 11.01.2019
Má být vyvěšeno do 15.02.2019
Doručeno/Sejmuto 15.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.01.2019 10:01
Do 15.02.2019 07:20