Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Stavební rozhodování (povolování staveb)
Kategorie k. ú. obcí správního obvodu
Název Bukovina u HK - Poldr na Librantickém potoku - Oznámení o zahájení řízení o Povolení stavby a nakl.
Značka MMHK/224504/2018
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové úřední deska, Poldr Bukovina u HK Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-181877.pdf (669,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 07.12.2018
Má být vyvěšeno do 24.12.2018
Doručeno/Sejmuto 27.12.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.12.2018 08:41
Do 25.12.2018 00:00