Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Malšovice
Název rozhodnutí : kabelové vedení NN, HK, ul. Kmochova, rekonstrukce nn, k.ú.Malšovice
Značka MMHK/219507/2018 ST/Lo
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín I-Děčín
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-044729.pdf (1,6 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 04.12.2018
Má být vyvěšeno do 20.12.2018
Doručeno/Sejmuto 20.12.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 04.12.2018 12:39
Do 20.12.2018 07:39