Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořád. veterin. opatření, č.j. SVS/2018/143941-H
Značka SVS/2018/144132-H
Původce Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj (Státní veterinární správa), IČ:00018562 DS: 85q8cb6, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Czech Republic
Adresát Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj (Státní veterinární správa), IČ:00018562 DS: 85q8cb6, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018_143941_Ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni_.pdf (215,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 30.11.2018
Zveřejněno do 19.12.2018

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 30.11.2018
Má být vyvěšeno do 19.12.2018
Doručeno/Sejmuto 19.12.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 30.11.2018 08:40
Do 19.12.2018 08:40