Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 095 Ex 135/24-027, 24.07.2024, 13:00 hod.
Číslo jednací 095 EX 00135/24-027
Původce Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082,Jana Tvrdková DS: ggtg856, Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4 - Krč
Adresát Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082,Jana Tvrdková DS: ggtg856, Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4 - Krč
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_vN18-1_OKdrazby[signed].pdf (386,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 20.06.2024
Zveřejněno do 25.07.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 20.06.2024
Má být vyvěšeno do 25.07.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 20.06.2024 11:06
Do