Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých č.j. 139EX 32721/18-273, 17.05.2024, 09:00 hodin
Číslo jednací 139 EX 32721/18-273
Původce Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202,Marcel Kubis DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
Adresát Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202,Marcel Kubis DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Dražební vyhláška MV_15.04.2024_1052[signed].pdf (266,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 18.04.2024
Zveřejněno do 18.05.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 18.04.2024
Má být vyvěšeno do 18.05.2024
Doručeno/Sejmuto 20.05.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 18.04.2024 09:25
Do 19.05.2024 00:00