Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/3589/2024-HMSU k. ú. Černožice nad Labem
Číslo jednací UZSVM/H/3598/2024-HMSU
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

AV.pdf (2,4 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 21.02.2024
Zveřejněno do 14.03.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 21.02.2024
Má být vyvěšeno do 14.03.2024
Doručeno/Sejmuto 14.03.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 21.02.2024 13:27
Do 14.03.2024 09:09