Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení elektron. dražby č.j. 003 ED 133/23-4, 22.01.2024, 10:00 h.
Číslo jednací 003EXD 133/23-4
Původce Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146,Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Adresát Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146,Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

4.pdf (272,5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 07.12.2023
Zveřejněno do 23.01.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 07.12.2023
Má být vyvěšeno do 23.01.2024
Doručeno/Sejmuto 23.01.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.12.2023 08:41
Do 23.01.2024 08:07