Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o oznámení dražebního roku č.j. 194 EX 1897/19-257, 09.01.2024, 10:15 h
Číslo jednací 194EX 1897/19-257
Původce Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Adresát Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1901897257.pdf (112,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 05.12.2023
Zveřejněno do 10.01.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 05.12.2023
Má být vyvěšeno do 10.01.2024
Doručeno/Sejmuto 10.01.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 05.12.2023 11:27
Do 10.01.2024 08:19