Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí č.j. 191 EX 676/23-65, 09.01.2024, 11:00 hod.
Číslo jednací 191EX 676/23-65
Původce Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530,Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Adresát Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530,Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

230067665.pdf (254,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 01.12.2023
Zveřejněno do 10.01.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 01.12.2023
Má být vyvěšeno do 10.01.2024
Doručeno/Sejmuto 10.01.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 01.12.2023 13:26
Do 10.01.2024 08:19