Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Aukční vyhláška - 18. 10. 2023 - pozemková parcela v k. ú. Blešno
Číslo jednací UZSVM/H/17147/2023-HMSU
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Aukční vyhláška.pdf (2,3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 22.09.2023
Má být vyvěšeno do 19.10.2023
Doručeno/Sejmuto 19.10.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 22.09.2023 08:24
Do 19.10.2023 09:45