Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Dobrovolná dražba č.j. 212 ED 7/23 - 3, 28.02.2023 v 11:00 hod.
Číslo jednací 212EXD 7/23-3
Původce Smola Erik, JUDr. - soudní exekutor, IČ:06304672,Erik Smola DS: eqgnnut, Plánkova 600, 386 01 Strakonice
Adresát Smola Erik, JUDr. - soudní exekutor, IČ:06304672,Erik Smola DS: eqgnnut, Plánkova 600, 386 01 Strakonice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

3.pdf (177,8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 27.01.2023
Zveřejněno do 01.03.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 27.01.2023
Má být vyvěšeno do 01.03.2023
Doručeno/Sejmuto 01.03.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.01.2023 14:06
Do 01.03.2023 10:27