Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Územní plánování
Kategorie Územně plánovací dokumentace obcí správního obvodu
Název Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Holohlavy
Číslo jednací MMHK/176518/2022
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát úřední deska Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Ver._vyhl._opakovane_verejne_projednani_Z1_UP_Holohlavy.pdf (421,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 27.09.2022
Má být vyvěšeno do 13.10.2022
Doručeno/Sejmuto 13.10.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.09.2022 11:28
Do 13.10.2022 08:44