Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení elektron. dražby č.j. 164EX 5465/13-110, 26.10.2022, 11:00 h.
Číslo jednací MMHK/175477/2022 OS/2022/Jan
Původce Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72077433,Jan Svoboda DS: rdbtce7, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc
Adresát Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72077433,Jan Svoboda DS: rdbtce7, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

U5465-13-0110-220922151945.pdf (1,4 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 26.09.2022
Zveřejněno do 27.10.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 26.09.2022
Má být vyvěšeno do 27.10.2022
Doručeno/Sejmuto 27.10.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 26.09.2022 14:16
Do 27.10.2022 10:46