Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/16252/2022-HMSU k. ú. Smiřice
Číslo jednací UZSVM/H/17086/2022-HMSU
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Aukcni_vyhlaska.pdf (1,8 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 26.09.2022
Zveřejněno do 24.10.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 26.09.2022
Má být vyvěšeno do 24.10.2022
Doručeno/Sejmuto 24.10.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 26.09.2022 09:52
Do 24.10.2022 08:45