Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražeb. jednání č.j. 229 EX 29/22-34, 23.11.2022, 11:00 hod.
Číslo jednací 229EX 29/22-34
Původce Daněk Jaroslav, Mgr., Bc. - soudní exekutor, IČ:75651262,Jaroslav Daněk DS: nih2m5k, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic
Adresát Daněk Jaroslav, Mgr., Bc. - soudní exekutor, IČ:75651262,Jaroslav Daněk DS: nih2m5k, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

220002933.pdf (154,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 21.09.2022
Zveřejněno do 24.11.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 21.09.2022
Má být vyvěšeno do 24.11.2022
Doručeno/Sejmuto 24.11.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 21.09.2022 16:19
Do 24.11.2022 10:33