Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení elektron. dražby č.j. 003 ED 172/22-4, 20.09.2022, 10:00 h.
Číslo jednací 003EXD 172/22-4
Původce Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146,Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10
Adresát Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146,Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

4.pdf (263,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 15.08.2022
Zveřejněno do 21.09.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 15.08.2022
Má být vyvěšeno do 21.09.2022
Doručeno/Sejmuto 21.09.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.08.2022 15:44
Do 21.09.2022 08:19