Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení pro elektronickou dražbu č.j. 213 EXD 318/2022-1, 23.8.2022, 09:00 hod.
Číslo jednací 213EXD 318/22-1
Původce Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice
Adresát Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1.pdf (614,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 10.08.2022
Zveřejněno do 26.08.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 10.08.2022
Má být vyvěšeno do 26.08.2022
Doručeno/Sejmuto 26.08.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.08.2022 08:56
Do 26.08.2022 09:12