Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název OOP Ochranná pásma letiště Jaroměř (LKJA) - spis. zn. 20/730/0033/OPLKJA/03/22
Číslo jednací 000526-22-701
Původce Úřad pro civilní letectví, IČ:48134678 DS: v8gaaz5, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6
Adresát Úřad pro civilní letectví, IČ:48134678 DS: v8gaaz5, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

B1_Ochranna_pasma.pdf (4,9 MB)
B2_Ochranna_pasma_a_vyskove_prekazky.pdf (4,6 MB)
B4_OP_s_omezenim_staveb_vzdusnych_vedeni_VN_a_VVN.PDF (2,2 MB)
OOP_OP_letiste_Jaromer.pdf (609,7 kB)
pruvodni_dopis_k_vyveseni_OOP_OP_letiste_Jaromer.pdf (405,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 18.01.2022
Zveřejněno do 03.02.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 18.01.2022
Má být vyvěšeno do 03.02.2022
Doručeno/Sejmuto 03.02.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 18.01.2022 09:39
Do 03.02.2022 09:00