Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/14153/2021-HMSO Hradec Králové, k.ú. Věkoše
Značka UZSVM/H/17433/2021-HMSO
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

aukcni_vyhlaska.pdf (2,4 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 26.10.2021
Zveřejněno do 12.11.2021

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 26.10.2021
Má být vyvěšeno do 12.11.2021
Doručeno/Sejmuto 12.11.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 26.10.2021 10:28
Do 12.11.2021 09:04