Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o oznámení dražebního roku č.j. 194 EXD 5/23-5, 19.10.2023, 10:15 hod.
Číslo jednací 194EX 99005/23-5
Původce Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Adresát Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836,Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

23990055.pdf (106,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 20.09.2023
Zveřejněno do 20.10.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 20.09.2023
Má být vyvěšeno do 20.10.2023
Doručeno/Sejmuto 20.10.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 20.09.2023 09:30
Do 20.10.2023 08:13