Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o oznámení dražebního roku, č.j.194 EX 362/15-159, 07.12.2021, 10:15 h.
Značka 194EX 362/15-159
Původce Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836, Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic
Adresát Brychta Bohumil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:61187836, Bohumil Brychta DS: arekta3, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1500362159.pdf (119,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 26.10.2021
Zveřejněno do 08.12.2021

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 26.10.2021
Má být vyvěšeno do 08.12.2021
Doručeno/Sejmuto 08.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 26.10.2021 13:15
Do 08.12.2021 08:16