Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/21894/2023-HMSO k. ú. Nový Hradec Králové
Číslo jednací UZSVM/H/22110/2023-HMSO
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Aukční vyhláška.pdf (2,2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 04.12.2023
Zveřejněno do 21.12.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 04.12.2023
Má být vyvěšeno do 21.12.2023
Doručeno/Sejmuto 21.12.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 04.12.2023 16:19
Do 21.12.2023 10:26