Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Oznámení
Název Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/21915, 21916, 21918/2023-HMSO k. ú. Slezské Př., Třebeš, Nový Hr. Kr.
Číslo jednací UZSVM/H/22263/2023-HMSO
Původce Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Adresát Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

AV třebechovická.pdf (2,8 MB)
AV třebeš.pdf (2,7 MB)
AV.pdf (2,8 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 05.12.2023
Zveřejněno do 21.12.2023

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 05.12.2023
Má být vyvěšeno do 21.12.2023
Doručeno/Sejmuto 21.12.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 05.12.2023 11:47
Do 21.12.2023 10:26