Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o elektronické dražbě č.j. 184 EX 14/22-49, 20.07.2022, 08:00 hod.
Číslo jednací MMHK/115149/2022 OS/2022/Jan
Původce Svoboda Ondřej, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72694041,Ondřej Svoboda DS: hhwv2xp, Beranových 130, 199 00 Praha 9
Adresát Svoboda Ondřej, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72694041,Ondřej Svoboda DS: hhwv2xp, Beranových 130, 199 00 Praha 9
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

U14-22-0015-220204010650.pdf (875,5 kB)
U14-22-0050-220619105823.pdf (862,1 kB)
U14-22-0051-220619105933.pdf (816,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 22.06.2022
Zveřejněno do 21.07.2022

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 22.06.2022
Má být vyvěšeno do 21.07.2022
Doručeno/Sejmuto 21.07.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 22.06.2022 14:21
Do 21.07.2022 09:08