Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty externích původců
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení elektron. dražby č.j. 209 Ex 407/2023-86, 14.3.2024, 13:00 h.
Číslo jednací 209EX 407/23-86
Původce Popková Magdaléna, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:05568447,Magdaléna Popková DS: b5agg67, Truhlářská 515/2a, 460 01 Liberec - Liberec II-Nové Město
Adresát Popková Magdaléna, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:05568447,Magdaléna Popková DS: b5agg67, Truhlářská 515/2a, 460 01 Liberec - Liberec II-Nové Město
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

230040786.pdf (323,5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 21.02.2024
Zveřejněno do 15.03.2024

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 21.02.2024
Má být vyvěšeno do 15.03.2024
Doručeno/Sejmuto 15.03.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 21.02.2024 14:57
Do 15.03.2024 08:22