Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Územní plánování
Kategorie Územně plánovací dokumentace obcí správního obvodu
Název veřejná vyhláška - Zm. 2 UP Obědovice - oznámení o konání veřejného projednání
Číslo jednací MMHK/232571/2024 HA/Ja
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové, úřední deska 502 00 Hradec Králové
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2_-_Zm._c._2_UP_Obedovice_-_verejne_projednani_-_verejna_vyhlaska.pdf (198,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 10.04.2024
Má být vyvěšeno do 14.05.2024
Doručeno/Sejmuto 14.05.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.04.2024 13:12
Do 14.05.2024 08:31