Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Územní rozhodování (umisťování staveb)
Kategorie k. ú. Slatina (územní rozhodování)
Název rozhodnutí o umístění stavby: žádost o vydání rozhodnutí o scelení pozemků - parc. č. 347/8, 347/119
Číslo jednací MMHK/290913/2024
Původce Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Adresát Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810 Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2023-789146.pdf (1,5 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Magistrát města Hradec Králové

Zveřejněno od 23.05.2024
Má být vyvěšeno do 08.06.2024
Doručeno/Sejmuto 10.06.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 23.05.2024 11:13
Do 09.06.2024 00:00