Úřední deska - Stav k 23.07.2024První Předchozí  1 - 25 z 183  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/092/2024 záměr uzavřít dodatek č.1 ke SS č. 2022/1930 MMHK/429090/2024 OM1/Stru Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska
502 00 Hradec Králové
23.07.2024 08.08.2024 092_-_2024_dodatek_c.1_ke_SS_NHK_HK_.pdf (535,0 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr č. OM1/091/2024/Stř., výpůjčka části pozemku pp. č. 1379/2, k.ú. Pražské Předměstí MMHK/427730/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
23.07.2024 08.08.2024 091_-_2024_vypujcka_Prazske_Predmesti_.pdf (559,4 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil. II/324 v k.ú. Lu MMHK/349142/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 Lubno_-_Udrzba_silnic.pdf (585,0 kB)
2024-339835.pdf (371,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - ul. Průmyslová u č.p. 1097/3 MMHK/347508/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 ul._Prumyslova_HK_-_mesto.pdf (665,2 kB)
2024-316189.pdf (367,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - křižovatka sil. II/32 MMHK/428714/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 US_KHK_sil.II_327_a_III_32736.pdf (913,8 kB)
2024-333458.pdf (429,4 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - VPÚK parkov. u hřbit MMHK/428813/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 Obec_Roudnice_parkoviste_u_hrbitova.pdf (405,3 kB)
2024-331666.pdf (430,7 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - třída SNP, HK - úprava DZ- St MMHK/428876/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 trida_SNP_-_OM.pdf (434,7 kB)
2024-316187.pdf (430,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - silnice III/29827 ul. Stříbrn MMHK/428853/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 Stribrna_-_OM.pdf (703,7 kB)
2024-317588.pdf (384,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( kontejner ) - ul. Cihlářská 702/2G, HK - MMHK/428468/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
23.07.2024 08.08.2024 DOC.pdf (1,0 MB)
2024-416084.pdf (391,0 kB)
Územní plánování Územně plánovací dokumentace obcí správního obvodu veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Předměřice nad Labem - oznámení o vydání MMHK/427749/2024 HA/Ja Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska
502 00 Hradec Králové
23.07.2024 08.08.2024 1e_-_vyhlaska_k_vydani_Zmeny_c._1_UP_Predmerice_nad_Labem_-_MmHK_oznameni_o_vydani.pdf (200,1 kB)
Majetek obce Výběrová řízení, veřejné soutěže Výzva nájemní byty červenec 2024 MMHK/348284/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
23.07.2024 23.08.2024 VYZVA_zadosti_o_najemni_byty_2024_a_prilohy.pdf (1,3 MB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.II/611,II/327 MMHK/422974/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
22.07.2024 07.08.2024 KVIS_Pardubice_a.s._k.u.Chlumec_n.C..pdf (939,9 kB)
2024-412974.pdf (435,5 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil. III/32431, D MMHK/413362/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
22.07.2024 07.08.2024 US_KHK_sil._III_32431_Strezetice-Dolni_Prim.pdf (534,4 kB)
2024-405542.pdf (431,1 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: OUzavírka ( úplná ) - p.p.č. 3623, 3571, 3589, MMHK/414646/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
22.07.2024 07.08.2024 Cernilov_-_Masek.pdf (353,3 kB)
2024-413378.pdf (408,2 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr OM1/089/2024 - pronájem části pozemku 164/4 v k. ú. Pouchov MMHK/422987/2024 OM1/Mü Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
22.07.2024 07.08.2024 089_-_2024_najem_Pouchov_.pdf (406,0 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr OM1/090/2024 nájem části pozemku pp. č. 164/4 v k. ú. Pouchov MMHK/423204/2024 OM1/Mü Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska
502 00 Hradec Králové
22.07.2024 07.08.2024 090_-_2024_najem_Pouchov_.pdf (456,6 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek "Plotiště nad Labem" SPU 279340/2024/NO Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
22.07.2024 22.08.2024 SPU_279340_2024_NO.pdf (300,6 kB)
Sestava_rozdelovniku.pdf (192,1 kB)
Navrh_zmenene_mapy_BPEJ_Plotiste_nad_Labem.pdf (2,3 MB)
Dokumenty externích původců Oznámení OOP 116/2024 - zastavení plaveb. provozu na Labi ve dnech 16.8. - 18.8.2024 "plavecký závod Ironman" 2157/DC/24 Státní plavební správa - pobočka Děčín (Státní plavební správa), IČ:00003352
DS: tiwiuy6, Husitská 8/1403, 405 02 Děčín
Státní plavební správa - pobočka Děčín (Státní plavební správa), IČ:00003352
DS: tiwiuy6, Husitská 8/1403, 405 02 Děčín
22.07.2024 19.08.2024 stejnopis_1.pdf (513,9 kB)
Spojené územní a stavební rozhodování řízení zasahující více k.ú. (spojené rozhodování) Rozhodnutí - společné povolení (U+S): III/32337 Lodín - Janatov MMHK/411972/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 2023-108816.pdf (888,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - ul. Pálenecká, Dvorská, HK - MMHK/418209/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 Palenecka_x_Dvorska_-_OM.pdf (637,7 kB)
2024-316196.pdf (427,0 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( částečná ) - ul. Letiště - Ed Sheera MMHK/418068/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 Sheeran_-_DIO.pdf (5,2 MB)
2024-409092.pdf (399,0 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - ul. Slezská (Uhelná) 869, HK - Pav MMHK/422704/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 DOC000.pdf (232,7 kB)
2024-363323.pdf (390,1 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - ul. Veverkova pře MMHK/422583/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 DOC001.pdf (194,9 kB)
2024-407815.pdf (390,6 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr OM1/088/2024 - pronájem části pozemku pp. č. 109/4 v k. ú. Pouchov (letiště) MMHK/417973/2024 OM1/Mü Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.07.2024 05.08.2024 088_-_2024_najem_letiste_Pouchov_.pdf (547,2 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060965983, k. ú. Nový Hr. Králové MMHK/418493/2024 OS/2024/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
19.07.2024 09.08.2024 oznameni-110060965983-cqcff1cd3ihm4rlcka60.pdf (283,2 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 183  Další Poslední