Úřední deska - Stav k 20.07.2024První Předchozí  1 - 25 z 173  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Spojené územní a stavební rozhodování řízení zasahující více k.ú. (spojené rozhodování) Rozhodnutí - společné povolení (U+S): III/32337 Lodín - Janatov MMHK/411972/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 2023-108816.pdf (888,2 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - ul. Pálenecká, Dvorská, HK - MMHK/418209/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 Palenecka_x_Dvorska_-_OM.pdf (637,7 kB)
2024-316196.pdf (427,0 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( částečná ) - ul. Letiště - Ed Sheera MMHK/418068/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 Sheeran_-_DIO.pdf (5,2 MB)
2024-409092.pdf (399,0 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - ul. Slezská (Uhelná) 869, HK - Pav MMHK/422704/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 DOC000.pdf (232,7 kB)
2024-363323.pdf (390,1 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - ul. Veverkova pře MMHK/422583/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
19.07.2024 04.08.2024 DOC001.pdf (194,9 kB)
2024-407815.pdf (390,6 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem Záměr OM1/088/2024 - pronájem části pozemku pp. č. 109/4 v k. ú. Pouchov (letiště) MMHK/417973/2024 OM1/Mü Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
19.07.2024 05.08.2024 088_-_2024_najem_letiste_Pouchov_.pdf (547,2 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060965983, k. ú. Nový Hr. Králové MMHK/418493/2024 OS/2024/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
19.07.2024 09.08.2024 oznameni-110060965983-cqcff1cd3ihm4rlcka60.pdf (283,2 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060964054, k. ú. Malšovice MMHK/418492/2024 OS/2024/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
19.07.2024 09.08.2024 oznameni-110060964054-cqcff14d3ihm4rlcka3g.pdf (323,9 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060962374, k. ú. Hradec Králové MMHK/418122/2024 OS/2024/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
19.07.2024 09.08.2024 oznameni-110060962374-cqcakdsd3ihm4rlck8a0.pdf (575,3 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060964080, k. ú. Nový Hr. Králové MMHK/418121/2024 OS/2024/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
19.07.2024 09.08.2024 oznameni-110060964080-cqcakbsd3ihm4rlck7s0.pdf (291,7 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/11973/2024-HMSU k. ú. Černožice nad Labem UZSVM/H/42129/2024-HMSU Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
19.07.2024 22.08.2024 Aukční vyhláška - 20.8..pdf (2,4 MB)
Příspěvky obce Dotace z rozpočtu města smlouva o poskytnutí dotace 2024 - oprava dveří MMHK/417948/2024 PP/VAS Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
18.07.2024 19.07.2027 smlouva_20241245.pdf (395,0 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: síť elektronických komunikací T-Mobile, MMHK/417628/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
18.07.2024 03.08.2024 2024-398466.pdf (336,3 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - Jungmannova 1437, MMHK/412294/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
18.07.2024 03.08.2024 DOC.pdf (490,6 kB)
2024-407814.pdf (389,6 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil.II/298, III/29834 MMHK/415693/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
18.07.2024 03.08.2024 Obec_Ledce_sil.II_298_III_29834.pdf (310,8 kB)
2024-413446.pdf (430,1 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Mánesova a Jeronýmova MMHK/415456/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
18.07.2024 03.08.2024 Manesova_Jeronymova_-_film.pdf (685,5 kB)
2024-404568.pdf (428,2 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o zrušení plán. přerušení dodávky elektrické energie č. 110060965378, k.ú. Kukleny 1.8.2024 MMHK/418123/2024 OS/2024/Jan ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
18.07.2024 02.08.2024 oznameni-110060965378-cqca694d3ihm4rlck7i0.pdf (470,3 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/48985/2024-HMSO k. ú. Malšovice u Hradce Králové UZSVM/H/66688/2024-HMSO Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Czech Republic
18.07.2024 15.08.2024 Aukční vyhláška.pdf (2,5 MB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/087/2024 - záměr směny pp.č. 22/6 v k.ú. Kukleny MMHK/416352/2024 OM1/Stru Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
17.07.2024 02.08.2024 087_-_2024_smena_Kukleny_.pdf (530,3 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení o uložení písemnosti oznámení o uložení písemnosti_Tereza Gottwaldová: /168/2024/OP/Mat MMHK/416773/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tereza Gottwaldová, 09.04.1986*
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
17.07.2024 02.08.2024 2024-168.pdf (264,2 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/086/2024 - prodej, k.ú. Slezské Předměstí MMHK/416234/2024 OM1/Svo Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
17.07.2024 02.08.2024 086_-_2024_prodej_Slezske_Predmesti_.pdf (640,1 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení rozhodnutí - společné povolení (U+S): Oprava komunikace III/3089 v úseku Hankova ulice, MMHK/413738/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
17.07.2024 02.08.2024 2024-261184.pdf (432,3 kB)
Spojené územní a stavební rozhodování řízení zasahující více k.ú. (spojené rozhodování) rozhodnutí - společné povolení (U+S): žádost o vydání společného povolení - CHODNÍK MEZI OBCEMI SYRO MMHK/414123/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
17.07.2024 02.08.2024 2024-122833.pdf (2,2 MB)
Územní rozhodování (umisťování staveb) k. ú. Kukleny (územní rozhodování) Územní rozhodnutí o umístění stavby: Distribuční kabelové vedení NN, v ulici Zelená, Kukleny, Hradec MMHK/415229/2024 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
17.07.2024 02.08.2024 Celkova_situace.pdf (1,9 MB)
2024-211074.pdf (431,7 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Komplex. pozemk. úpravy v k. ú. Sv. Dvory, vč. ucelené části Plotiště nad Labem, Stěžery - pozvánka SPU 272021/2024/NO Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
17.07.2024 02.08.2024 Pozvanka_na_ZJ.pdf (257,3 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 173  Další Poslední