Úřední deska - Stav k 30.03.2023První Předchozí  1 - 25 z 174  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Evidence obyvatel Rozhodování o zrušení trvalého pobytu Oznámení o uložení písemnosti (opatr.) - Vladimír Fejgl MMHK/070813/2023 OS1/Hor Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
VLADIMÍR FEJGL
Na Zahrádkách 225/4, 503 41 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 17.04.2023 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti_-_opatr_.pdf (199,4 kB)
Evidence obyvatel Rozhodování o zrušení trvalého pobytu Oznámení o uložení písemnosti (zah.) - Vladimír Fejgl MMHK/070805/2023 OS1/Hor Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
VLADIMÍR FEJGL
Na Zahrádkách 225/4, 503 41 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 17.04.2023 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti_-_zah._.pdf (200,9 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Výzva majiteli Technická - vyvěšení - Volkswagen LT, bez RZ, Malšovická MMHK/068919/2023 OM/ŠKR Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
30.03.2023 01.06.2023 Vyzva_majiteli_Technicka_-_vyveseni-_Volkswagen_LT_bez_RZ_Flosna.pdf (408,0 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Vyhlášení popisu věci č.j. KRPH-89970-845/TČ-2022-050070 KRPH-89970-846/TČ-2022-050070 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČ:75151545
DS: urnai6d, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČ:75151545
DS: urnai6d, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 27.09.2023 vyhlaska_pdf.pdf (878,0 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území - KoPÚ k.ú. Svobodné Dvory SPU 113093/2023/ST Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
30.03.2023 17.04.2023 SPU_113093_2023_ST.pdf (256,0 kB)
Sestava_rozdelovniku.pdf (186,6 kB)
Rozsireni_obvodu_III.pdf (668,3 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - silnice III/3081 ul. Librantic MMHK/070082/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 Libranticka_-_EKOSTAV_HK.pdf (1,8 MB)
2023-053546.pdf (266,6 kB)
Pozemní komunikace Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Smiřická, HK - oprava chod MMHK/069969/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 Smiricka_-_Polak.pdf (2,0 MB)
2023-064077.pdf (307,6 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - Mánesova před čp. MMHK/065118/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 2023-049734.pdf (265,4 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( mimořádné - květen 2023 ) - Den s čes MMHK/070574/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 2023-053228.pdf (266,6 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. K Borku, v k. ú. Svin MMHK/069319/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 2023-059644.pdf (1,0 MB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( Gočárova - chodník před bývalou vil MMHK/070375/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 2023-046726.pdf (270,3 kB)
Územní rozhodování (umisťování staveb) řízení zasahující více k.ú. (územní rozhodování) Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dopravní a technická infrastruktura, bytové domy B a C včet MMHK/070841/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
30.03.2023 15.04.2023 2022-172271.pdf (314,6 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( pravidelné blokové - květen 2023 ) - MMHK/065956/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
29.03.2023 14.04.2023 2023-051108.pdf (272,0 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( pravidelné blokové - květen 2023 ) - MMHK/065963/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
29.03.2023 14.04.2023 2023-051108.pdf (267,9 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM1/015/2023, poskytnutí částí pozemků a bezúplatný převod, k. ú. Třebeš MMHK/028083/2023 OM1/Pov Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové, Czech Republic
29.03.2023 14.04.2023 OM1_015_2023.pdf (2,3 MB)
Dokumenty externích původců Oznámení Dobrovolný svazek Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje MMHK/069710/2023 OC/CR/MB Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
29.03.2023 31.12.2025 Povinne_zverejnovane_udaje_potvrzeni_2023.doc (86,0 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Valná hromada České inspirace 14.4.2023-oznámení o konání MMHK/069627/2023 OC/CR/MB Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové Odbor správní - odd. osob. dokladů a evidence obyvatel
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
29.03.2023 20.04.2023 Oznameni_o_konani_VH_vc._navrhu_zaverecneho_uctu_roku_2022.doc (174,6 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Valná hromada České inspirace 14.4.2023- návrh rozpočtu MMHK/069648/2023 OC/CR/MB Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
29.03.2023 20.04.2023 Rozpocet_Ceske_inspirace_navrh_2023.xls (88,1 kB)
Dokumenty externích původců Oznámení Valná hromada České inspirace 14.4.2023-střednědobý výhled MMHK/069651/2023 OC/CR/MB Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Odbor správní
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
29.03.2023 20.04.2023 Strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_2026_navrh.xls (93,7 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Žádost - vyhrazené parkování placené MMHK/066702/2023 Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Czech Republic
29.03.2023 14.04.2023 2023-041910.pdf (309,7 kB)
Majetek obce Prodej, pronájem OM2/26/2023 záměr pronajmout nebytové prostory v ulici Mostecká čp. 290 MMHK/068304/2023 OM2/Ste Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
úřední deska
ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
28.03.2023 01.01.2024 OM2_26_23.pdf (398,9 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Výzva majiteli Technická - Avia, RZ 2S8 3007 MMHK/020783/2023 OM/ŠKR Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska, IČ:00268810
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
28.03.2023 30.05.2023 Vyzva_majiteli_Technicka_-_vyveseni_-_Avia_RZ_2S8_3007_Na_Cvicisti.pdf (193,1 kB)
Ostatní dokumenty úřadu (nezařazené) Oznámení Výzva majiteli_Technická - vyvěšení, Škoda Felicia, bez RZ, Sezemická MMHK/066568/2023 OM/ŠKR Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové úřední deska
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
28.03.2023 30.05.2023 Vyzva_majiteli_Technicka_-_vyveseni-_Skoda_Felicia_bez_RZ_Sezemicka.pdf (181,6 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení dražeb. jednání č.j. 129 EX 2080/19-214, 04.05.2023, 14:00 h. 129EX 2080/19-214 Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75066874,Petr Jaroš
DS: cb9g8jb, Škroupova 150, 537 01 Chrudim - Chrudim III
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75066874,Petr Jaroš
DS: cb9g8jb, Škroupova 150, 537 01 Chrudim - Chrudim III
28.03.2023 05.05.2023 1902080214.pdf (348,3 kB)
Dokumenty externích původců Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - oznámení o konání dražebního roku č.j. 129 EX 3128/22-37, 03.05.2023, 09:00 hod. 129EX 3128/22-37 Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75066874,Petr Jaroš
DS: cb9g8jb, Škroupova 150, 537 01 Chrudim - Chrudim III
Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75066874,Petr Jaroš
DS: cb9g8jb, Škroupova 150, 537 01 Chrudim - Chrudim III
28.03.2023 04.05.2023 220312837.pdf (249,1 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 174  Další Poslední